Български    English
Инвестиционно посредничество
Управление на активи

Наша основна цел е предоставянето на печеливши възможности за нашите клиенти чрез инвестиране на пазари и в продукти със значителен потенциал за растеж.

Инвестиционният посредник Д.И.С.Л. Секюритийс АД предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.


Glasses on documents